جستارها

نگاهی به کتاب «افغانستان؛ مطالعۀ انکشاف ...

مقدمه ویلیام فریزر تتلر (زادۀ 26 دسامبر 1886 - درگذشتۀ 23 آگست 1963) در اکتبر سال 1910م. برای نخستین‌بار به عنوان ستوان دوم ارتش بریتانیا وارد پیشاور می‌شود. بیشتر وقت وی در مدت زمان خدمتش به ارتش بریتانیا، صرف بررسی در ...

تاریخ انتشار: 1403/02/15 نویسنده: حفیظ فرسام بیش‌تر بخوانید ...

بازتاب روایت‌های عامیانه در پژوهش‌های تا...

چکیده یکی از وجوه مهم پژوهش در علوم انسانی، به‌ویژه فلکلورشناسی، بررسی روایت‌های عامیانه در معرفی پدیده‌های بشری است که در واقع دیرنگی یک امر را نشان می‌دهد. با نگاهی در آثار مکتوب متعلق به حوزه‌های مختلف، به تناسب پیشنیه و ...

تاریخ انتشار: 1402/12/27 نویسنده: مسعود امینی بیش‌تر بخوانید ...

نگاهی به «هویت گم‌شده؛ تاریخ محلۀ خواجه ...

«هویت‌ گم‌شده» اثری‌ست از محمد ظاهر رستمی که در سال ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی موسسۀ خیریۀ سیّد الشهدا در هرات منتشر شده‌است. این اثر طیف گسترده‌ای از روحانیون، فقها، منجّمین، شاعران، نقّاشان، خطّاطان، طبیبان، موسیقی‌دانان، صنعتگران، مهندسین، اقوام و احزاب، پهلوانان ...

تاریخ انتشار: 1402/12/03 نویسنده: مسعود امینی بیش‌تر بخوانید ...

ضرورت بازترجمهٔ خمسة المتحیّرین امیر علی...

امیر علی‌شیر نوایی در مجموعۀ آثار خود سه اثر (خمسة المتحیّرین، حالات سیّد حسن اردشیر و حالات پهلوان محمد) را با مضمون زندگی‌نامه یا یادنامه نگاشته‌است. اگرچه نوایی در تذکرهٔ مجالس النفایس به ذکر سه شخصیت مهم در زندگی‌اش (نورالدین ...

تاریخ انتشار: 1402/11/20 نویسنده: احمد حسینی مروی بیش‌تر بخوانید ...

نگاهی به کتاب «مقالات ادبی، اجتماعی و سی...

کتاب مقالات ادبی،‌ اجتماعی و سیاسی منشی عبدالکریم احراری اثری است که به تازگی به کوشش دکتر محمدعثمان نورزایی از سوی نشر دارا در هرات منتشر شده‌است. این اثر برگی از تاریخ معاصر کشور و بیان مسایل ادبی، تاریخی، اجتماعی ...

تاریخ انتشار: 1402/11/15 نویسنده: مسعود امینی بیش‌تر بخوانید ...

فراخوان هم‌کاری

فراخوان مقاله برای شمارۀ چهارم نامۀ بایس...

«نامۀ بایسنغر» در چهارمین گام خود پذیرای مقالات و یادداشت‌های پژوهشگران گرامی در محورهای زیر و در چارچوب اهداف این مجله است. این شماره نیز همچون سه شمارۀ پیش از خود، به بررسی تاریخ، ادبیات، هنر و وضعیت اجتماعی هرات ...

تاریخ انتشار: 1403/02/30 بیش‌تر بخوانید ...

فراخوان مقاله برای شمارۀ سوم نامۀ بایسنغ...

«نامۀ بایسنغر» در سومین گام، پذیرای مقالات و یادداشت‌های پژوهشگران گرامی در محورهای زیر و در چارچوب اهداف این مجله است. این شماره نیز همچون دو شمارۀ پیش از خود، به بررسی تاریخ، ادبیات، هنر و وضعیت اجتماعی هرات، غرجستان، ...

تاریخ انتشار: 1400/04/05 بیش‌تر بخوانید ...

فراخوان مقالات برای شمارۀ دوم نامۀ بایسن...

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر شمارۀ دوم «نامۀ بایسنغر» سال‌نامۀ این نهاد را به پژوهش‌های مختلف در عرصه‌های ادبیات، قوم‌شناسی، تاریخ و هنر هرات کهن و مناطق همجوار آن (شامل بادغیس، غور، اسفزار، غرجستان، چشت، جام، و ...) اختصاص داده است لذا ...

تاریخ انتشار: 1399/02/23 بیش‌تر بخوانید ...

تازه‌های نشر