فراخوان مقالات برای شمارۀ دوم نامۀ بایسنغر (۱۳۹۹ خورشیدی)

/
  مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر شمارۀ دوم «نامۀ بایسنغر» سال‌نامۀ ا…

غاوردان یا بغاوردان؟

/
عبدالحی حبیبی غوردان، غاوردان یا بغاوردان یکی از دهات ق…

عقد قرارداد ترجمۀ کتاب فتوحات طایفۀ جمشیدی

/
مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر ترجمه و انتشار کتاب «فتوحات طوایف جمشیدی» را…

نخستین چاپ‌خانه‌های هرات

/
به روز پنج‎شنبه ۱۲ جدی / دی ۱۳۹۸ نشستی با عنوان «نخستین چاپ‌خا…

کتاب‌خانه‌های معاصر هرات

/
رضا جاویدان مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر از چندی قبل پژوهشی را با عن…

سخنرانی علمی «بررسی شعر مقاومت افغانستان»

/
  به روز پنج‌شنبه ۲۸ قوس/آذر ۱۳۹۸ نشست علمی تحت …

جمشیدی‌ها در چنبرۀ تبعیض و کوچ‌های اجباری

/
  عبدالعظیم صدیقی احیای تاریخ مردمان ساکن …

لزوم تصحیح دوبارۀ تاریخ‌نامۀ هرات

/
سید مسعود حسینی تاریخ‌نامۀ هرات، تألیف سیف بن محمد…

دیدار و گفت‌وگو با دکتر عبدالغفور آرزو

/
در دیداری که دکتر عبدالغفور آرزو ادیب و نویسندۀ برجستۀ کشور با شماری…

تازه‌های بایسنغر