نخستین چاپ‌خانه‌های هرات

/
به روز پنج‎شنبه ۱۲ جدی / دی ۱۳۹۸ نشستی با عنوان «نخستین چاپ‌خا…

کتاب‌خانه‌های معاصر هرات

/
رضا جاویدان مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر از چندی قبل پژوهشی را با عن…

سخنرانی علمی «بررسی شعر مقاومت افغانستان»

/
  به روز پنج‌شنبه ۲۸ قوس/آذر ۱۳۹۸ نشست علمی تحت …

جمشیدی‌ها در چنبرۀ تبعیض و کوچ‌های اجباری

/
  عبدالعظیم صدیقی احیای تاریخ مردمان ساکن …

لزوم تصحیح دوبارۀ تاریخ‌نامۀ هرات

/
سید مسعود حسینی تاریخ‌نامۀ هرات، تألیف سیف بن محمد…

دیدار و گفت‌وگو با دکتر عبدالغفور آرزو

/
در دیداری که دکتر عبدالغفور آرزو ادیب و نویسندۀ برجستۀ کشور با شماری…

نقد و رونمایی کتاب «شناس‌نامۀ غور»

/
به روز پنج‌شنبه ۵ جدی / دی ۱۳۹۸ نشست رونمایی کتاب «شناس‌نام…

نقد و رونمایی کتاب «کوسویه در امتداد تاریخ»

/
به روز پنج‌شنبه ۲۳ عقرب/آبان ۱۳۹۸ خورشیدی نشست رونما…

نقد و رونمایی کتاب «روح دانا»

/
به روز پنج‌شنبه ۹ عقرب/آبان ۱۳۹۸ خورشیدی نشست نقد…

تازه‌های بایسنغر