فراخوان مقاله برای شمارۀ چهارم نامۀ بایسنغر

تاریخ انتشار: 1403/02/30

«نامۀ بایسنغر» در چهارمین گام خود پذیرای مقالات و یادداشت‌های پژوهشگران گرامی در محورهای زیر و در چارچوب اهداف این مجله است. این شماره نیز همچون سه شمارۀ پیش از خود، به بررسی تاریخ، ادبیات، هنر و وضعیت اجتماعی هرات و مناطق همجوار چون اسفزار، چشت، جام، خواف و بادغیس خواهد پرداخت.

1- ادبیات

الف) بررسی مکتب‌ها و جریان‌های ادبی (نظم فارسی)

بررسی آثار و معرفی سبک شعری سرایشگران دورۀ غزنوی، دورۀ سلجوقی، سدۀ ششم هجری، دورۀ آل کرت، دورۀ تیموری، دورۀ صفوی، دورۀ سدوزایی و دورۀ معاصر.

ب) بررسی متون (نثر فارسی)

تذکره‌‌ها و تواریخ ادبی

لغت‌نامه‌نویسی

انشاء و ترسّل

علوم ادبی

تفسیرها و سیره‌های ادبی

ترجمه (عربی به فارسی، ترکی جغتایی به فارسی، انگلیسی به فارسی، روسی به فارسی و …)

ج) فرهنگ عامه

گویش هروی

مردم‌شناسی درزمانی

مردم‌شناسی هم‌زمانی

د) نسخه‌شناسی و تصحیح متن در هرات

2- تصوف

تاریخ تصوف در هرات، جریان‌های تصوف، مزارات‌نویسی، موقوفات‌نویسی، شرح‌نویسی بر آثار صوفیان، گونۀ مقامات‌نویسی، عوامل بازنویسی و تجدید مقامات صوفیان و بررسی کارنامۀ مقامات‌نویسان شمال‌غرب کشور، و …

3- تاریخ

الف) تاریخ اجتماعی

ب) تاریخ سیاسی

ج) جغرافیای تاریخی هرات، هری‌رود و روستاها

د) تاریخ‌نگاری

4- هنر و فن

الف) معماری

ب) نگارگری

ج) خوش‌نویسی

د) موسیقی

ر) نسخه‌پردازی

س) حکّاکی

ص) فرش‌بافی

ط) کاشی‌سازی

ع) آبیاری و آبرسانی

ف) باغ‌آرایی

ق) مسکوکات

5- بررسی کارنامۀ هرات‌پژوهان داخلی و خارجی و نهادهای هرات‌پژوهی

۶- ترجمه از زبان‌های مختلف به فارسی

ترجمۀ فارسی مقالات و یادداشت‌هایی در محورهای پنج‌گانۀ بالا

مقالات باید:

– دستاورد پژوهش خود نویسنده/نویسندگان، روشمند و حاوی نکات تازه باشد.

– پیش از این به صورت مقاله یا بخشی از کتاب چاپ نشده باشد و به مجلۀ دیگری نیز ارسال نشده باشد.

– از ده هزار واژه بیشتر نباشد.

– بر اساس شیوه‌نامۀ تنظیم مقالات که در ابتدای شماره‌های قبلی نامۀ بایسنغر منتشر شده و در وب‌سایت در دسترس قرار دارد، تهیه شده باشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *