بازنویسی لوحه‌های شهری

اصلاح لوحه‌های شهری

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر جهت کمک به رشد و تقویت زبان فارسی آماده است که لوحه‌ها /تابلوها، شعارهای مربوط به کسب و کار و بروشورهای تبلیغاتی کمتر از سیصد واژه را به صورت رایگان اصلاح و ویرایش کند. شما می‌توانید متن‌های ...

تاریخ انتشار: 1399/01/02 بیش‌تر بخوانید ...