قراردادها

عقد قرارداد ترجمۀ کتاب فتوحات طایفۀ جمشی...

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر ترجمه و انتشار کتاب «فتوحات طوایف جمشیدی» را در قراردادی با اکادمی علوم اتریش به دست آورد. «فتوحات طوایف جمشیدی» کتابی ارزشمند است به زبان جغتایی ازبکی که ماجرای مهاجرت و کوچ اجباری قوم جمشیدی هرات به قلمرو ...

تاریخ انتشار: 1399/01/25 بیش‌تر بخوانید ...