کتاب‌ها

شناس‌نامۀ جامی منتشر شد

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر - شناس‌نامۀ جامی نوشتۀ علی‌اصغر بشیر هروی، متضمن احوال، آثار و تعلیمات عارف بزرگ مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی (817 – 898ق.) در هرات منتشر شد. این کتاب که شامل دو بخش عمدۀ 1- اصل و نسب و ...

تاریخ انتشار: 1399/12/03 نویسنده: علی‌اصغر بشیر هروی بیش‌تر بخوانید ...

انتشار «ملوک کَرت هرات» نوشتۀ پرفیسور عل...

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر- «ملوک کَرت هرات» نوشتۀ پرفیسور علی‌محمد زهما به کوشش رضا جاویدان در هرات منتشر شد. این کتاب گسترده‌ترین تحقیق در خصوص ملوک کرت در افغانستان است که با استفاده از منابع مختلف در پنج بخش عمده: 1- ...

تاریخ انتشار: 1399/11/11 نویسنده: علی‌محمد زهما بیش‌تر بخوانید ...

انتشار «فضایل القرآن» ابوعبید قاسم بن سل...

«فضایل القرآن» نوشتۀ ابوعبید قاسم بن سلّام هروی با ترجمۀ دکتر عبدالله خاموش هروی در هرات منتشر شد. این کتاب از قديمى‌ترين رسائل در بارۀ فضیلت‌های قرآن است و منبع بسیای از دانشمندان در علوم قرآنی بوده است. مؤلف آن ...

تاریخ انتشار: 1399/11/05 نویسنده: ابوعبید قاسیم بن سلام هروی بیش‌تر بخوانید ...