انتشار نخستین شماره از نامه بایسنغر

شمارۀ نخست «نامۀ بایسنغر» سال‌نامۀ مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر منتشر شد. این سال‌نامه که ویژۀ مطالعات ادبی، تاریخی و فرهنگی هرات است در ۳۴۸ صفحه به چاپ رسیده است. در این سال‌نامه در پنج بخش «جست‌وجو»، «هرات‌شناسی»، «هریوکان»، «عرضه‌داشت» و «تازه‌درگذشتگان» مقالات و مطالبی در بارۀ تاریخ، مشاهیر، نسخه‌شناسی، سکه‌شناسی، بناهای تاریخی، گزارش‌های کاری مؤسسه پژوهشی بایسنغر و … درج شده است.
بخش نخست؛ جست‌و جو (مقالات):

 • سهم میرعلی‌شیر نوایی در رشد موسیقی علمی و عملی دورۀ تیموریان/دکتر اسدالله شعور
 • کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی دکتر جلال‌الدین صدیقی/دکتر حبیب پنجشیری
 • صدای جامی در هرات/دکتر خلیل‌الله افضلی
 • تاریخ وصاف؛ نسخه‌ای ارزشمند از کتاب‌خانۀ بایسنغر میرزا/دکتر شیوا میهن
 • هرات‌پژوهی در شبه‌قاره، پیشینه و گستره/دکتر عارف نوشاهی
 • ریشه و پیشینۀ قوم جمشیدی/عبدالعظیم صدیقی
 • فولکلور هرات در آغاز سدۀ دهم هجری/دکتر محمد جعفری
 • لغات و اصطلاحات عوام در شعر ناظم هروی/محمدآصف فکرت
 • سبک‌شناسی نثر تذکره محمدرضا برنابادی/معروفه صدیقی
 • ساختارشناسی و شناسایی سرچشمه‌های تآلیف قصیدۀ تحفه الافکار میر علی‌شیر نوایی/دکتر نورعلی نورزاد

بخش دوم؛ هرات‌شناسی:

 • معرفی دو دست‌نویس شرح عیون الحکمه و مجموعه رسایل عرفانی/مهندس فرهاد احراری
 • معرفی کتاب
  • مرواریدی در صدف/دکتر محمدالله افضلی
  • بحرالانساب/دکتر رضا غوریانی
 • ضرب دارالسلطنۀ هرات/دکتر فرهاد خسروی
 • از نامۀ ادبی هرات/عبدالغفور سنگانی
 • رازه و خوازه

مدرسۀ گوهرشاد و کج‌منارۀ آن/مهندس نصیراحمد یاور

بخش سوم؛ هریوکان

 • محمدهاشم امیدوار و کتاب‌فروشی شهر نو/محمدکاظم کاظمی
 • تذکرۀ خطاطان و نویسندۀ آن/بهزاد سلجوقی

بخش چهارم؛ عرضه‌داشت (گزارش کاری مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر)

 • گزارش کاری مؤسسه/سردبیر
 • مرمت اضطراری خانقاه خواجه وحیدالدین برنابادی/بصیراحمد صدیقی
 • نزدیک اما دور (گزارش سفر دو روزه به راولپندی و اسلام‌آباد)/دکتر خلیل‌الله افضلی

بخش پنجم؛ تازه درگذشتگان

 • در سوگ دکتر محمدحسین بهروز/سردبیر

علاقه‌مندان می‌توانند نسخۀ چاپی این سال‌نامه را از دفتر مؤسسه در شمال ارگ هرات به قیمت ۵۰۰ افغانی یا معادل آن به دست آورند.