ساختمان مؤسسه

قطعه زمینی در ضلع شمالی ارگ هرات و نزدیک دروازۀ بازار اسب و در محلۀ ارگ نو با مساحت 250 متر مربع که تقریباً بر روی خندق قدیمی ارگ واقع است، از جانب جنرال عزیزالله افضلی جهت اعمار ساختمان مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر اختصاص یافت و با حمایت مالی ایشان  پس از تهیۀ نقشه، ساختمانی ویژه با امکانات لازم جهت امور فرهنگی ساخته شد. کار اعمار این ساختمان پس از کسب جواز رسمی از ادارۀ شهرسازی هرات در زمستان  1395 آغاز و تا زمستان 1396 به درازا انجامید. ساختمان در دو طبقه (هم‌کف و طبقۀ اول) به اضافۀ زیرزمین و تخت‌بام اعمار شده که هم‌زمان از چهار طبقۀ آن می‌توان استفاده کرد.
در طرح و نمای بیرونی ساختمان کوشیده شد معیارهای سنتی‎سازی (به شمول نوع خاص خشت، ارتفاع ساختمان، طرح پنجره‌ها، نرده‌ها و …) دقیقاً رعایت شود. طرح نرده‌های تخت‌بام برگرفته از یکی از نگاره‌های کارگاه بایسنغر میرزا است. منظور از این تلاش‌ها آن بود که ساختمان مؤسسه به عنوان الگویی از سنتی‌سازی در هرات مطرح شود. نقشه و اجرای آن را مهندس نصیراحمد یاور بر عهده داشت. خلیفه غلام‌احمد و خلیفه شیراحمد اسکلت ساختمان و خلیفه فتاح و خلیفه صفی‌الله کار نمای آن را انجام دادند.
ساختمان مؤسسه را «باغ شهر» نامیدیم همان باغی که در شمال ارگ هرات موضع و گواه رویدادهای تاریخی فراوان بوده که اکنون از آن نشانی نیست؛ با این نام‌گذاری خواستیم یک نام و موضع تاریخی را نیز دوباره در یادها زنده کنیم.