کتاب‌خانه‌های شخصی اهدایی

کتاب‌خانۀ شخصی استاد محمدصالح افندی

کتاب‌خانۀ شخصی زنده‌یاد استاد محمدصالح افندی شامل 175 جلد کتاب عمدتاً چاپ کابل و شماری از نشریات هرات و کابل در میزان / مهر 1398 از جانب فرزند ایشان محمدداوود افضل به مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر اهدا شد. این کتاب‌ها در ...

تاریخ انتشار: 1398/12/26 بیش‌تر بخوانید ...

کتاب‌خانۀ شخصی عبدالکبیر صالحی و بانو سح...

موسسه پژوهشی بایسنغر از جناب آقای عبدالکبیر صالحی و بانو سحر رحمتی به سبب اهدای ۱۷۹ عنوان کتاب (بالغ بر ۲۳۰ جلد) در حوزه‌های روشن‌فکری دینی، حقوقی، فلسفی و ... به کتاب‌خانه موسسه، تشکر و سپاس‌گزاری می‌کند. این کتاب‌ها که ...

تاریخ انتشار: بیش‌تر بخوانید ...

کتاب‌خانۀ شخصی دکتر محمدالله افضلی

دکتر محمدالله افضلی دیپلمات، نویسنده، شاعر و استاد پیشین دانشگاه هرات در دیدار از مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر، 809  عنوان کتاب و برخی اقلام و محصولات فرهنگی را به این مؤسسه اهدا کرد. در این دیدار همچنین چهار دست‌نویس بازمنده (بازی‌های محلی ...

تاریخ انتشار: بیش‌تر بخوانید ...