تازه‌های نشر

فتح طوایف جمشیدی

هرات، مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر - کتاب فتح طوایف جمشیدی سفرنامۀ ایش مراد ابن آدینه محمد العلوی کاتب و نویسندۀ ازبک سدۀ سیزدهم خوارزم است. او در این کتاب که به زبان ترکی جغتایی (ازبکی) است به ماجرای مهاجرت و کوچ اجباری ...

تاریخ انتشار: 1401/05/09 نویسنده: مراد ابن آدینه محمد العلوی بیش‌تر بخوانید ...

شناس‌نامۀ جامی

هرات، مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر – شناس‌نامۀ جامی نوشتۀ علی‌اصغر بشیر هروی، متضمن احوال، آثار و تعلیمات عارف بزرگ مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی (۸۱۷ – ۸۹۸ق.) در هرات منتشر شد. این کتاب شامل دو بخش عمدۀ زندگی و اندیشه‌های مولانا جامی ...

تاریخ انتشار: 1399/12/05 نویسنده: علی‌اصغر بشیر هروی بیش‌تر بخوانید ...

ملوک کرت هرات

هرات، مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر – «ملوک کَرت هرات» نوشتۀ پرفیسور علی‌محمد زهما به کوشش رضا جاویدان در هرات منتشر شد. این کتاب گسترده‌ترین تحقیق در خصوص ملوک کرت در افغانستان است که با استفاده از منابع مختلف در پنج بخش ...

تاریخ انتشار: 1399/12/04 نویسنده: علی‌محمد زهما بیش‌تر بخوانید ...

فضایل القرآن

برای معلومات بیش‌تر روی لینک انتشار «فضایل القرآن» ابوعبید قاسم بن سلّام هروی با ترجمۀ خاموش هروی کلیک کنید

تاریخ انتشار: نویسنده: ابوعبید قاسم بن سلّام هروی بیش‌تر بخوانید ...