کتاب‌های اهدایی

نشر زریاب

از جناب آقای منوچهر فرادیس مدیر نشر زریاب بابت اهدای سی‌ویک عنوان کتاب به کتاب‌خانۀ مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر سپاس‌گزاریم. این کتاب‌ها شامل عناوین زیر است:1- پدر دوباره گریست (حسین فخری)2- از آسمایی تا دماوند (منوچهر فرادیس)3- خداحافظ عاشقی (منوچهر فرادیس)4- ...

تاریخ انتشار: 1401/05/26 بیش‌تر بخوانید ...

اهدای کتاب از جانب خانوادۀ استاد صالح‌مح...

استاد صالح‌محمد افضل در سال 1310 خورشیدی در قریۀ جغاره مربوط ولسوالی انجیل ولایت هرات دیده به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی را در مکتب هندوان به پایان رسانید. در سال 1322 از جانب کمسیون توظیف‌شدۀ وزارت دفاع ملی وقت ...

تاریخ انتشار: 1399/03/13 بیش‌تر بخوانید ...

بنگاه نشر و پخش امام محمد غزالی

از جناب آقای محمد احمدی مسئول بنگاه نشر و پخش امام محمد غزالی که با اهدای بیش از سی عنوان کتاب سبب غنای بیشتر کتاب‌خانۀ مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر شدند، سپاس‌گزاریم.

تاریخ انتشار: 1398/12/27 بیش‌تر بخوانید ...

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

دفتر ساحوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان در هرات ده نسخه از آثار منتشرشدۀ این مرکز را در جدی / دی 1398 به مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر اهدا کردند. این آثار از جانب آقای شاهین مردان به مؤسسه اهدا شده است.

تاریخ انتشار: 1398/12/26 بیش‌تر بخوانید ...

دکتر عارف نوشاهی

دکتر عارف نوشاهی 126 جلد کتاب مختلف ادبی، تاریخی شامل تذکره‌ها، لغت‌نامه‌ها و متون تصوفی را از جانب ادارۀ معارف نوشاهیه به مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر اهدا کردند. این کتب در سفر دکتر خلیل‌الله افضلی در سپتامبر  2018 به راولپندی به ...

تاریخ انتشار: بیش‌تر بخوانید ...

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 78 جلد کتاب از انتشارات آن نهاد به اضافۀ یک دوره از مجلۀ دانش فصل‌نامۀ این نهاد که از حدود سی‌وهشت سال قبل تا کنون منتشر می‌شود را در سپتامبر 2018 به مؤسسۀ پژوهشی ...

تاریخ انتشار: بیش‌تر بخوانید ...