پیام‌ها

پیام تسلیت

درگذشت شاعر و پژوهشگر هراتی عبدالسلام ده‌زاد کهدستانی را به خانوادۀ ایشان و همه فرهنگیان هرات تسلیت گفته، از خداوند بزرگ غفران و بخشایش برای ایشان تمنا داریم. از این نویسندۀ پرکار مجلات مختلف ادبی هرات، آثار مکتوبی در قالب کتاب ...

تاریخ انتشار: 1399/05/20 بیش‌تر بخوانید ...

پیام تسلیت

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر درگذشت ادیب، پژوهشگر و خوش‌نویس برجستۀ هراتی محمدوزیر اخی کرخی را به خانوادۀ ایشان و همه فرهنگیان هرات تسلیت گفته، از خداوند بزرگ غفران و بخشایش برای ایشان تمنا دارد. زندگی‌نامۀ محمدوزیر اخی کرخی محمدوزیر اخی کرخی فرزند منشی ...

تاریخ انتشار: 1398/12/23 بیش‌تر بخوانید ...