مقالات آمادۀ انتشار

1- آرامگاه مرمت شدۀ خواجه ابوالولید در ه...

ترجمۀ سیندخت تمنا[1] چکیده این نوشته گزارشی از بازسازی اخیر مجموعۀ مسجد و آرامگاه خواجه ابوالولید از علمای مسلمان و مورد احترام قرن سوم هجری در شهر هرات است. این بنا در سال 1364ش. در بمباران هوایی تخریب شد. بخشی از این ...

تاریخ انتشار: 1399/06/03 نویسنده: عبدالواسع نجیمی* بیش‌تر بخوانید ...