کتب در دست آماده‌سازی

تاریخ انتشار: 1398/12/27

– فتح طوایف جمشیدی، ایشمراد بن آدینه سلطان، ترجمۀ احمد حسینی مروی؛

– محبوب القلوب، امیر علی شیر نوایی، ترجمۀ احمد حسینی مروی؛

– افغانستان درعین الوقایع، دکتر جلال الدین صدیقی؛

– سلسلۀ کرت هرات (مذهب و سیاست در دورۀ میانۀ ایران)، لارنس پاتر، ترجمۀ دکتر محمدالله افضلی؛

– سلسلۀ آل کرت، دکتر جلال الدین صدیقی (پایان نامۀ کارشناسی ارشد تاریخ در دانشگاه تهران)؛

– چارایماق، لودویک آدمک، ترجمۀ عبدالعظیم صدیقی؛

– دیوان ملا دوریش واله هروی، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی (بر اساس سه نسخه)؛

– تذکرۀ محمدرضا برنابادی، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی (بر اساس سه نسخه)؛

– مجموعۀ مراثی بایسنغرمیرزا، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی؛

– کلیات میرزا ارشد برنابادی، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی (بر اساس چهار نسخه)؛

– بررسی شعر مقاومت افغانستان، فضل‌الله زرکوب (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد نویسنده در دانشگاه فردوسی مشهد)؛

– خونابه (روزنوشت‌های حوادث هرات و منطقه از 1357 تا 1367 خورشیدی)، به کوشش دکتر خلیل‌الله افضلی و رابعه غواص صدیقی؛

– شعرای معاصر هرات، عبدالسلام ده‌زاد کهدستانی؛

– مقامات ملا گندم علی، ملا عزیزالله، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی؛

– هرات از فتح مسلمانان تا پایان سدۀ دوم هجری، اصلاح عبدالحمید ریحان، ترجمۀ دکتر خلیل‌الله افضلی؛

– کارنامۀ بیدل‌پژوهی در زبان فارسی، دکتر خلیل‌الله افضلی (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد نویسنده در دانشگاه فردوسی مشهد)؛

– دیدگاه‌های ادبی بیدل، دکتر خلیل‌الله افضلی (پایان‌نامۀ دکتری نویسنده در دانشگاه فردوسی مشهد)؛

– مقالات جلال‌الدین صدیقی، به کوشش حمیدالله کامگار؛

– کلیات امان‌الله نطقی افضلی، به کوشش دکتر محمدالله افضلی؛

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *