جستارها

عبدالحق‌خان شیخ‌الاسلامی و خیابان بایسنغ...

داوود سنگانی [caption id="attachment_440" align="alignleft" width="300"] عکاس: حمید آریارمن[/caption] میرزا عبدالحق شیخ الاسلامی کروخی معروف به «آقای کلّه» فرزند میرزا محمدطاهر از احفاد حضرت صوفی اسلام کروخی در سال 1301 خورشیدی در جمعه بازار سمرقند در کشور ازبکستان امروز، چشم به جهان ...

تاریخ انتشار: 1398/12/22 بیش‌تر بخوانید ...

تولیت آستان خواجه عبدالله انصاری در گازر...

خلیل‌الله افضلی عهدۀ تولیت مزار خواجه عبدالله انصاری هروی مقام عمده‌ای بوده است چنان که امیر علی شیر نوایی وزیر نامدار به داشتن این وظیفه افتخار می‌کرد. در سراسر تاریخ هرات در زمان وقایع عمدۀ نظامی و سیاسی نقش حریم گازرگاه ...

تاریخ انتشار: 1398/12/09 بیش‌تر بخوانید ...

به بهانۀ کوتاه ماندن دست ما از دوتار

خلیل‌الله افضلی چندی پیش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو در چهاردهمین اجلاس کمیتۀ میراث ناملموس (معنوی) بشری در بوگوتا پایتخت کلمبیا، ساز دوتار را به فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهان افزود. پروندۀ دوتار که توسط جمهوری اسلامی ایران ...

تاریخ انتشار: 1398/11/05 بیش‌تر بخوانید ...

جایابی مدرسۀ نظامیۀ هرات

خلیل‌الله افضلی پس از اسلام‌آوردن هراتیان، مذهب غالب در هرات مذهب حنفی و شافعی و در عصر غزنوی با حمایت محمود از کرامیان گاه غلبه با پیروان این فرقه بوده است. خواجه نظام‌الملک مرد شمشیر و قلم و وزیر مدبّر و ...

تاریخ انتشار: بیش‌تر بخوانید ...

قلعۀ خیسار غور از گذشته تا امروز

خلیل‌الله افضلی [caption id="attachment_311" align="alignleft" width="300"] از فراز قلعۀ خیسار غور[/caption] چهار قلعه در دورۀ ملوک کرت هرات گواه رویدادهای فراوانی بودند. این چهار قلعه به ترتیب فاصله از مرکز حکومت و شاید اهمیت، قلعۀ هرات یا حصار اختیارالدین در مرکز شهر، ...

تاریخ انتشار: بیش‌تر بخوانید ...

استراتیژی‌های درازمدت شغلی میرزایان برنا...

ماریازوپی ترجمۀ عبدالفتاح صدیقی زیر حاکمیت سلسلۀ صفویان در ایران (1501-1722یا 1736میلادی) ولایات غالباً توسط خانواده‌های بانفوذ محلی کنترل و اداره می‌شدند که به صورت کامل و مطمئن در مناطق اصلی خود مستقر بودند. با این حال به طور کلی هنوز ...

تاریخ انتشار: بیش‌تر بخوانید ...