جستارها

ترجمۀ محبوب القلوب نوایی به زبان فارسی

  احمد حسینی مروی محبوب القلوب آخرین اثر امیرعلی‌شیر نوایی است که در روزهای پایانی عمرش در سال 906 هجری قمری به اسلوب سیاست‌نامه- نصیحت‌نامه به زبان ترکی چغتایی نوشته است. این اثر ارزشمند در تاریخ فرهنگ و زبان ترکی پس از مقدمه ...

تاریخ انتشار: 1399/04/19 بیش‌تر بخوانید ...

نظری بر هنر هرات در شش‌صد سال پیش

محمدآصف فکرت گرچه ظهور امیرتیمور گورکان، نخست هم‌چو سلفش چنگیز، عامل یک سلسله خرابی‌ها و نابسامانی‌ها در کشور کهن‌سال ما گشت، مگر این فتنه آرامشی در پی داشت و این سواد ظلمت را چشمۀ نوری به دنبال بود. امیر تیمور که با ...

تاریخ انتشار: بیش‌تر بخوانید ...

سید مسعود طلوع، طبیب طنزنویس هرات

محقق عبدالغنی نیک‌سیر [caption id="attachment_883" align="alignright" width="300"] نگاره‌ای از دکتور سید مسعود طلوع در اواخر عمر[/caption] در سیر طبیعی تفکرات ادبی و قلم‌زنی‌های پژوهشی که ما داشته‌ایم بسیار کسانی را که مسلک تخصصی‌شان چیز دیگری بوده ولی در ادبیات و یا مقولۀ ...

تاریخ انتشار: 1399/03/25 بیش‌تر بخوانید ...

چارباغ هرات

محمدعلم غواص چارباغ معروف هرات که تا سال 1314 هجری شمسی مرکز و قرارگاه دارالحکومه و تمام ادارات دولتی بود با عمارات الحاقیۀ جوانب آن، ساحۀ بیست جریب زمین را در وسط محلۀ قطبیچاق (ناحیۀ اول) شهر قدیم هرات، احتوا داشت. ...

تاریخ انتشار: 1399/03/23 بیش‌تر بخوانید ...

شمیره و بنای حصار شمیران هرات

  دکتر خلیل‌الله افضلی نخستین زنی که در تاریخ اسطوره‌ای هرات از او سخن به میان می‌آید شمیره است. سیف بن محمد بن یعقوب الهروی مشهور به «سیفی هروی» در کتاب تاریخ‌نامۀ هرات در نخستین روایت از روایات هشت‌گانۀ بنای هرات از ...

تاریخ انتشار: 1399/03/14 بیش‌تر بخوانید ...

نگاهی به زندگی و آثار شیخ محمداعظم جامی ...

مهندس احمد جامی الاحمدی مرحوم شیخ محمداعظم جامی الاحمدی فرزند شیخ سلطان‌احمد جامی الاحمدی فرزند شیخ عبدالحبیب جامی الاحمدی از اولاد و احفاد شیخ‌الاسلام احمد جامی (قدس سره) می‌باشد که در سال 1285ش. در قریۀ زیارتجاه در جنوب هرات پا به ...

تاریخ انتشار: 1399/03/13 بیش‌تر بخوانید ...

غاوردان یا بغاوردان؟

عبدالحی حبیبی غوردان، غاوردان یا بغاوردان یکی از دهات قدیمی در پانزده کیلومتری جنوب‌شرق شهر هرات و در شمال هری‌رود واقع بود که از نهر سبقر آبیاری می‌شد. از این ده، دانشمندان بزرگی برخاست. بنا به گفتۀ عبدالرئوف فکری سلجوقی مصحح ...

تاریخ انتشار: 1399/02/20 بیش‌تر بخوانید ...

جمشیدی‌ها در چنبرۀ تبعیض و کوچ‌های اجبار...

  عبدالعظیم صدیقی [caption id="attachment_724" align="alignleft" width="300"] کتابچه‌ای مصور در بارۀ زندگی جمشیدی‌ها و هزاره‌های قلعه نو که در برلین منتشر شده است.[/caption] [caption id="attachment_723" align="alignleft" width="204"] این اثر که در خصوص جمشیدی‌های مهاجر به خوارزم در حدود صد سال قبل نوشته شده، ...

تاریخ انتشار: 1399/01/02 بیش‌تر بخوانید ...

لزوم تصحیح دوبارۀ تاریخ‌نامۀ هرات

سید مسعود حسینی تاریخ‌نامۀ هرات، تألیف سیف بن محمد بن یعقوب الهروی است که کار تألیف آن در سال 718 آغاز یافت و تا 721 هجری قمری به انجام رسید. این کتاب یکی از آثار با ارزش گسترۀ تاریخ و ادبیات ...

تاریخ انتشار: بیش‌تر بخوانید ...

برخی از باورهای زرتشتی هراتیان

شمس‌الدین متین سلجوقی اسکندر مقدونی در سنۀ ۳۳۲ قبل از میلاد با عبور خود از مرز ایران امروز تصمیم داشت که شهر هرات را تسخیر نماید. به قول مؤرخین وی بعد از چهل روز توانست با محاصرۀ هرات و قطع تمام ...

تاریخ انتشار: 1398/12/23 بیش‌تر بخوانید ...