اهدای کتاب از جانب خانوادۀ استاد صالح‌محمد افضل به مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر


استاد صالح‌محمد افضل در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در قریۀ جغاره مربوط ولسوالی انجیل ولایت هرات دیده به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی را در مکتب هندوان به پایان رسانید. در سال ۱۳۲۲ از جانب کمسیون توظیف‌شدۀ وزارت دفاع ملی وقت غرض ادامۀ تحصیل در بخش نظامی به مکتب نظامی (لیسه حربیه) انتخاب گردید و تا صنف دوازدهم در آن مکتب ادامۀ تحصیل داد. در سال ۱۳۲۸ با اخذ شهادت‌نامۀ درجۀ اعلی از لیسۀ حربیه، شامل دانشگاه کابل گردید و در رشتۀ ادبیات فارسی تحصیلات‌ خود را پی گرفت. در سال ۱۳۳۲ از دانشگاه کابل فارغ و در کادر علمی وزارت دفاع ملی به عنوان آموزگار در لیسۀ حربیه تعیین شد.

در این سال‌ها لیسۀ حربیه تحت پوشش و حمایت کشور ترکیه قرار داشت و عده‌ای از استادان ترکی هم در این لیسه تدریس می‌کردند از آن جایی که استاد افضل یکی از جمله استادان لایق و ورزیدۀ این کانون علمی بود، ترک‌ها بنا به احترام خاصی که برایش داشتند به ایشان لقب «افندی» یعنی استاد بزرگ را داده بودند که از همین سبب در میان دوستان و منسوبین اردو به نام «استاد صالح محمد افندی» مشهور بودند. ادامه مطلب

بنگاه نشر و پخش امام محمد غزالیاز جناب آقای محمد احمدی مسئول بنگاه نشر و پخش امام محمد غزالی که با اهدای بیش از سی عنوان کتاب سبب غنای بیشتر کتاب‌خانۀ مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر شدند، سپاس‌گزاریم.

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان


دفتر ساحوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان در هرات ده نسخه از آثار منتشرشدۀ این مرکز را در جدی / دی ۱۳۹۸ به مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر اهدا کردند. این آثار از جانب آقای شاهین مردان به مؤسسه اهدا شده است.


 

دکتر عارف نوشاهی

دکتر عارف نوشاهی ۱۲۶ جلد کتاب مختلف ادبی، تاریخی شامل تذکره‌ها، لغت‌نامه‌ها و متون تصوفی را از جانب ادارۀ معارف نوشاهیه به مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر اهدا کردند. این کتب در سفر دکتر خلیل‌الله افضلی در سپتامبر  ۲۰۱۸ به راولپندی به ایشان تسلیم داده شد.

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ۷۸ جلد کتاب از انتشارات آن نهاد به اضافۀ یک دوره از مجلۀ دانش فصل‌نامۀ این نهاد که از حدود سی و هشت سال قبل تا کنون منتشر می‌شود را در سپتامبر ۲۰۱۸ به مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر اهدا کردند. در اهدای این کتاب جناب آقای سید محمد حسین حکیم از کتاب‌خانۀ ملی ایران و دکتر عارف نوشاهی استاد بازنشستۀ دانشگاه گوردن راولپندی نقش برجسته داشتند.