تحقیقات

خدمات تحقیقی

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر آماده است که تحقیقات و پژوهش‌های شما را در حوزه‌های فرهنگی شامل رسوم، صنایع دستی، زبان و لهجه و در علوم اجتماعی، معارف و نصاب تعلیمی، زنان و ... انجام دهد. شرکت‌ها و مؤسسات می‌توانند جهت انجام ...

تاریخ انتشار :1:31 ب.ظ نویسینده : بیشتر بخوانید ...