تازه های نشر

چریک های سربرهنه

در این کتاب نویسنده به بررسی کارنامۀ نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جبهات شهید حفیظ الله افضلی یکی از جریان‌های جهادی وابسته به جمعیت اسلامی افغانستان در غرب افغانستان و به ویژه هرات پرداخته و در چند دورۀ زمانی فعالیت‌های ...

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ نویسنده: خلیل‌الله افضلی بیش‌تر بخوانید ...

گفتاری در سرگذشت خواجه عبدالله انصاری

این کتاب کوچک، دربردارندۀ متن سخنرانی سرژ دولوژیه بورکوی انصاری‌شناس فرانسوی است که به روز 18 دی/جدی 1334 خورشیدی در تالار ریاست معارف شهر هرات پیشکش شد. بورکوی، این سخنرانی را بار نخست در 28 آذر / قوس 1334 در ...

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ نویسنده: سرژ دولوژیه بورکوی بیش‌تر بخوانید ...

بازی های محلی هرات

«بازی‌های محلی هرات» در بردارندۀ 45 بازی محلی هرات با برخی تصاویر بازی‌هاست که آن را زنده‌یاد امان‌الله نطقی افضلی به سال 1339 خورشیدی به عنوان پایان‌نامۀ تحصیلی نوشته است. این پایان‌نامه که با نمرۀ عالی 100 از آن دفاع ...

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ نویسنده: امان‌الله نطقی افضلی بیش‌تر بخوانید ...

مطایبات حاجی محمد اسماعیل سیاه

نام کتاب: مطایبات حاجی محمد اسماعیل سیاه گردآورنده: محمدعلم غواص ویراستار: خلیل‌الله افضلی مجموعۀ مطایبات را محمدعلم غواص در سال 1354 با مقدمه‌ای مبسوط تهیه کرد و شاید بنا به برخی ملحوظات اجتماعی و سیاسی به صورت فوتوکاپی از روی دست‌نویس آن را ...

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ نویسنده: محمدعلم غواص بیش‌تر بخوانید ...

روح دانا

روح دانا (یادنامۀ علامه صلاح‌الدین سلجوقی) به کوشش نصرالدین سلجوقی و با ویرایش علمی خلیل‌الله افضلی در 315 صفحه و با قطع رقعی توسط مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر منتشر شد. این کتاب شامل نه بخش اصلی است: زندگی‌نامۀ کامل و دقیق علامهمنتخب آثار ...

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ نویسنده: نصرالدین سلجوقی بیش‌تر بخوانید ...