مسئولین و کارمندان


مدیر مؤسسه


۱- اطلاعات شخصی
نام: خلیل‌الله افضلی فرزند عزیزالله
زادروز: ۶ سرطان/ تیر ۱۳۶۲
زادگاه: تربت جام – ایران

۲- پیشینۀ آموزشی
• دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۹۳)؛
• کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۸۸)؛
• لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کابل (۱۳۸۴)؛
۳- پیشینۀ کاری
– وزارت انرژی و آب (متخصص ارشد تحقیقات تاریخ آب از ۱۳۹۷ تا کنون)
• همکاری در تسوید بازنگری قانون تنظیم امور آب افغانستان و مقرره‌های مربوط؛
• تحقیق در تاریخ آبیاری افغانستان؛
• تحقیق در رساله‌های تقسیم آب هرات؛

– بنیاد شهید احمدشاه مسعود (رئیس امور فرهنگی، – ۱۳۹۶)
• انتشار سال‌نامۀ یاد یار؛
• طرح فصل‌نامۀ روشنایی‌نامه در حوزۀ اندیشه و فرهنگ و آماده‌سازی شمارۀ نخست؛
• طرح فصل‌نامۀ مهرگان ویژۀ کودک و آماده‌سازی شمارۀ نخست؛
• ویرایش و آماده‌سازی چند عنوان کتاب؛

– خدمات ترجمۀ بایسنغر (مدیر شرکت از ۱۳۹۵ تا کنون)
• ترجمۀ بستۀ هفت جلدی کاهش خطر حادثه از فدراسیون بین المللی صلیب سرخ؛
• ترجمۀ بستۀ مدیریت منابع آب افغانستان از بانک توسعۀ آسیایی؛
• ترجمۀ دو سند در حوزۀ منابع آب از وزارت انرژی و آب افغانستان؛
• ترجمۀ یک سند در حوزۀ معارف از معینیت تعلیمات تخنیکی وزارت معارف افغانستان؛
• ترجمۀ یک سند از جمعیت هلال احمر افغانی؛

– وزارت کار و امور اجتماعی (مشاور فرهنگی وزیر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱)
• انتشار دو شماره از مجلۀ کودک؛
• انتشار دو شماره از مجلۀ کار؛
– مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر (مدیر مؤسسه از ۱۳۹۵ تا کنون)
• مرمت اضطراری خانقاه خواجه طاهر برنابادی با هم‌کاری خانوادۀ بزرگ میرزایان برناباد، هرات، ۱۳۹۷؛
• چاپ و انتشار شش اثر (یادنامۀ علامه صلاح‌الدین سلجوقی، چریک‌های سربرهنه، سال‌های سرخ هری، مطایبات حاجی اسماعیل سیاه، گفتاری در سرگذشت خواجه عبدالله انصاری، بازی‌های محلی هرات) در حوزۀ تاریخ و ادبیات؛
• انتشار نخستین شماره از نامۀ بایسنغر نشریۀ این نهاد؛
• برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب، سخنرانی‌های علمی، کتاب‌خوانی و …
• هم‌کاری و مشاوره با نهادهای فرهنگی دولتی و خصوصی در خصوص حفظ بناهای تاریخی، زیباسازی شهری و ….

– دانشگاه استقلال –کابل (آموزگار- ۱۳۹۴)
• تدریس ادبیات فارسی
– هفته‌نامۀ ثبات (پژوهشگر – ۱۳۸۴)
• پژوهشگر و ستون‌نویس
۴- فعالیت‌های خودانگیخته
• عضو کمیسیون خریداری اسناد و نسخ خطی، ۱۳۹۶؛
• هم‌کاری در قسمت تدوین لوایح، معرفی آثار به برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو و فهرست‌نویسی‌ها؛
• هم‌کاری در خریداری سیصد عنوان کتاب برای انجمن ادبی هرات؛
• هم‌کاری و مشاوره با ادارۀ حفظ آبدات تاریخی، فرهنگیان و مردم در رابطه با مرمت و بازسازی بناهای تاریخی؛
۵- آثار و پژوهش‌ها
• نامۀ بایسنغر (مدیر مسئول و سردبیر)
• چریک‌های سربرهنه، هرات، مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر، ۱۳۹۷
• سال‌های سرخ هری، هرات، مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر، ۱۳۹۷
• ویرایش کتاب‌هایی چون بیدل‌شناسی، یادنامۀ علامه صلاح‌الدین سلجوقی، مطایبات حاجی اسماعیل سیاه و …
• ده‌ها مقاله در نشریات افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و هند.


معاون مؤسسه


۱- اطلاعات شخصی
نام: نصیراحمد یاور فرزند شیراحمد
زادروز: ۲۱ اسد /مرداد ۱۳۶۲
زادگاه: شکیبان – هرات
۲- پیشینۀ آموزشی
• فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه هرات (۱۳۸۵)
• دانشجوی دورۀ کارشناسی ارشد / ماستری حفاظت و مرمت میراث معماری دانشگاه هنرهای زیبای معمار سینان استانبول
۳- پیشینۀ کاری
وزارت امور شهرسازی و مسکن
• مدیر پروژۀ مرمت مسجد جامع بزرگ شهر هرات از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
خدمات معماری و مرمت یاور (رئیس – ۱۳۹۵ تا کنون)
• مرمت خانقاه شیخ عمویه در قریه گازرگاه هرات، ۱۳۹۸.
• مرمت مسجد تابستانی امیر علی‌شیر نوایی واقع در مجموعه زیارتگاه خواجه عبدالله انصاری، هرات -۱۳۹۷.
• برگزاری کارگاه آموزشی اجرای طاق‌های سنتی در دیپارتمنت معماری دانشکدۀ مهندسی دانشگاه هرات، ۱۳۹۷.
• همکاری و مشاوره با ادارۀ حفظ آبدات تاریخی، فرهنگیان و مردم در رابطه با مرمت و بازسازی بناهای تاریخی، اعمار مساجد با استفاده از معماری سنتی در هرات.

سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)

• عضو گروه در پروژۀ سایت میراث جهانی بامیان و مشارکت در تحکیم و مرمت تندیس‌های بودا، مستندسازی مغاره‌های دره بامیان و مستندسازی بقایای شهر غلغله، بامیان، ۱۳۹۶.
• مدیر سایت در پروژۀ مرمت مجموعه مصلای هرات و مشارکت در مرمت کاشی‌کاری گنبد مزار گوهرشاد بیگم، مرمت و تحیکم منارۀ مدرسۀ گوهرشاد بیگم، باستان‌شناسی و احداث دیوار در اطراف مدرسۀ سلطان حسین بایقرا، شهر هرات (۱۳۹۴-۱۳۹۶).

بنیاد فرهنگی آغاخان

• مدیر سایت در پروژۀ مرمت مسجد تاریخی قلعۀ تخته‌پل، ولایت بلخ، ۱۳۹۴
• مدیر سایت در پروژۀ مرمت مسجد خانقاه کلان دهدادی، ولایت بلخ ۱۳۹۳
• عضو گروه و مشارکت در پروژه‌های مرمت مسجد خواجه ابونصر پارسا، مدرسۀ سبحان‌قلی، مقبرۀ رابعه بلخی، ولایت بلخ (۱۳۹۳-۱۳۹۴).
• عضو گروه و مهندس پروژۀ مرمت قلعۀ اختیارالدین، شهر هرات، ۱۳۸۸-۱۳۹۰.
• مدیر سایت در پروژۀ مرمت تیمچۀ ارباب‌زاده، شهر قدیم هرات، ۱۳۸۸.
• عضو گروه و مهندس پروژه در پروژۀ مرمت مجموعۀ گازرگاه شامل مزار خواجه عبداالله انصاری، عمارت نمکدان و خانۀ زرنگار، شهر هرات، ۱۳۸۵-۱۳۸۷.
• مدیر سایت در پروژۀ مرمت آسیاب بادی روستای شکیبان، ۱۳۸۵.
• عضو گروه در پروژۀ مرمت آب انبار و مسجد ملک (برندۀ جایزه یونسکو، آسیا پاسفیک)، شهر قدیم هرات، ۱۳۸۵.
شرکت ساختمانی دیارسازان (رئیس شرکت -۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳)

• طراحی، اجرا و نظارت پروژه‌های مرمت بناهای تاریخی و پروژه‌های عمرانی.
• قرارداد با ادارۀ حفظ بناهای تاریخی به حیث اجراکننده و اجرای کار بازسازی مزار امیر علی‌شیر نوایی، هرات ۱۳۹۱-۱۳۹۲.

فعالیت‌های خودانگیخته
• مشاوره، طراحی و نظارت در پروژۀ مرمت سالن نگارستان بهزاد، ساختمان اداری ولایت، هرات ۱۳۹۰.
• مشاوره، طراحی و نظارت در پروژۀ مرمت مقبره شاه کامران، هرات ۱۳۹۰.
• همکاری و اجرای خشتکاری و نصب سنگ لوح بر مزارات استاد کمال‌الدین بهزاد، مولانا بهاءالدین عمر و میرخواند، هرات
• همکاری و مشاوره با ادارۀ حفظ آبدات تاریخی، فرهنگیان و مردم در رابطه با مرمت و بازسازی بناهای تاریخی، اعمار مساجد با استفاده از معماری سنتی در هرات.


مشاور مؤسسه


۱- اطلاعات شخصی
نام: محمدالله افضلی فرزند امان‌الله
زادروز: ۲۱ ثور / اردی‌بهشت ۱۳۴۵
زادگاه: هرات- افغانستان

۲- پیشینۀ آموزشی
• دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه دهلی هند (۱۳۹۲)؛
• کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه دهلی (۱۳۸۸)؛
• لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کابل (۱۳۸۰)؛
۳- پیشینۀ کاری
– وزارت امور خارجه
• معاون سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در عشق‌آباد ترکمنستان از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸
• مشاور وزارت امور خارجه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مستشار وزیر مختار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو هند از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰
• رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

– دانشگاه هرات (آموزگار، ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶)
• تدریس ادبیات فارسی

– دانشگاه مشعل –کابل (آموزگار- ۱۳۹۴)

• تدریس ادبیات فارسی
۴- فعالیت‌های خودانگیخته
• عضو هیأت رهبری شورای متخصصان هرات؛
• عضو انجمن ادبی هرات؛
• مسئول بنیاد خدمات اجتماعی شهید افضلی؛
• هم‌کاری در خریداری کتاب و قفسه برای کتاب‌خانۀ عامۀ هرات؛
۵- آثار و پژوهش‌ها
• فصل‌نامۀ هری (مدیر مسئول و سردبیر- مشهد)؛
• ماه‌نامۀ المؤمنات (سردبیر- مشهد)؛
• بازی‌های محلی هرات، هرات، مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر، ۱۳۹۸ (به کوشش)؛
• عرفای افغانستان در هند، کابل، وزارت امور خارجه، ۱۳۹۳؛
• شکوه داغ‌ها، مشهد، …، ۱۳۷۶، (به کوشش)؛
• برگ سبز، دفتر شعر امان‌الله افضلی، مشهد؛
• جوخه‌الحارثی، درآمدی بر داستان‌نویسی کوتاه و معاصر عرب، ترجمه از انگلیسی (در دست جاپ)؛
• مرواریدی در صدف، ترجمه از انگلیسی، (در دست ترجمه)؛
• ده‌ها مقاله در نشریات افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و هند.

۶- آشنایی با زبان
• فارسی، پشتو و انگلیسی


مسئول اداری مؤسسه


۱- اطلاعات شخصی

نام: محمد داود سنگانی، فرزند محمد نادر

تاریخ تولد: ۲۵ جوزای/خرداد ماه ۱۳۷۲ش.

محل تولد: منطقه سنگان، ولسوالی پسابند، ولایت غور، کشور افغانستان

۲- پیشینۀ آموزشی

 • لیسانس دانشکده تعلیم و تربیه هرات از بخش کیمیا (۱۳۹۶ش.)
 • دیپلوم صنف دوازدهم از مکتب شاه سنگان (۱۳۹۲ش.)

۳- پیشینۀ کاری

 • –  پژوهشگر، کتاب‌دار و مسئول اداری مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر
 • حرف‌نگاری خونابه (روزنوشت‌های محمدعلم غواص از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷)
 • درج منابع چهل شاعر معاصر هرات
 • حرف‌نگاری عین‌الوقایع از محمدیوسف ریاضی بخش افغانستان از روی نسخه خطی
 • درج منابع ضرب‌المثل‌های عامیانه هرات از امان الله نطقی افضلی
 • حرف‌نگاری بازی‌های محلی هرات از امان الله نطقی افضلی از روی نسخه خطی
 • نمایه‌سازی صفویان در هرات از دکتور جلال‌الدین صدیقی
 • حرف‌نگاری مجموعه شعری امان الله نطقی افضلی
 • حرف‌نگاری مناقب ملاگندم‌علی یا تاریخ ملا عزیزالله – تاریخ هرات – تصوف هرات
 • ویرایش چارایماق و قبایل آن، اثر لودویک آدمک – مترجم عبدالعظیم صدیقی
 • حرف‌نگاری و ویرایش چندین مقاله دیگر

–  مرکز آموزشی آریازمین (مسئول اداری و استاد – ۱۳۹۲ – ۱۳۹۵ش.)

 • تدریس مضمون پشتو
 • تدریس مضامین ساینسی
 • تدریس در بخش سواد آموزی بزرگسالان

–  دانشکدۀ تعلیم و تربیه هرات به صفت اسستانت در لابراتوار کیمیا (۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ش.)

 • تهیه ویدیوهای آموزشی برای دانشگاهیان
 • تهیه وسایل و مواد لابراتواری از مراکز تجارتی شهر
 • آموزش دانشگاهیان به شیوه‌های استفاده و نگهداری از مواد و لوازم لابراتواری
 • تهیه لکچر و پرزنتیشن طرزالعمل استفاده از وسایل و مواد لابراتواری

۴- آثار و پژوهش‌ها:

 • حرف‌نگاری بیش از ده اثر خطی در مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر
 • نمایه‎سازی صفویان در هرات از دکتور جلال‌الدین صدیقی
 • حرف‌نگاری نامۀ بایسنغر
 • ویرایش و درج منابع ضرب المثل‌های عامیانه هرات از امان الله نطقی افضلی
 • حرف‌نگاری و درج منابع چهل شاعر معاصر هرات از عبدالسلام دهزاد کهدستانی

پژوهشگر مؤسسه


۱- اطلاعات شخصی

نام و نام پدر: رضا جاویدان فرزند بومان
تاریخ تولد: ۸ سنبله/ شهریور ۱۳۷۷
محل تولد: منطقه تمران، ولسوالی کیتی، ولایت دایکندی، کشور افغانستان

۲- پیشینۀ آموزشی:

• لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه هرات (۱۳۹۸)
• دیپلوم صنف دوازدهم از مکتب ذکور تمران (۱۳۹۴)
• سرتفکیت‌های کوتاه مدت؛ هاردویر، آی.سی.دی.ال، نتورک، وب‌دیزاین، فتوشاپ و … از مراکز مختلف.

۳- پیشینۀ کاری:

– پژوهشگر در مؤسسۀ تحقیقی و پژوهشی بایسنغر
• نمایه‌سازی کتاب «خونابه» (روزنوشت‌های محمدعلم غواص از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷)
• ویرایش متن کتاب «تحلیل تاریخ‌نگاری عبدالحی حبیبی»
• تکمیل منابع کتاب «شناس‌نامه جامی»
• مقایسۀ نسخۀ خطی و قدیمی غزلیات بیدل با نسخۀ چاپی و جدید آن

– سرویراستار در مؤسسۀ فیروزکوه
• ویرایش متن‌های ترجمه شده از انگلیسی از قبیل:
– ویرایش مقالۀ مسگری مزار
– ویرایش مقالۀ رباب‌سازی در افغانستان
– ویرایش مقالۀ کندن‌کاری کلاسیک
– ویرایش مقالۀ خطاطی نستعلیق در افغانستان
– ویرایش مقالۀ ساختمان‌سازی سنتی در افغانستان
• ویرایش متن‌های تحقیقی فارسی از قبیل:
– ویرایش متن مسگری در هرات
– ویرایش متن مقالۀ شیشه‌سازی در هرات
– ویرایش متن مقالۀ ابریشم‌بافی در هرات
– ویرایش متن مقالۀ طلاسازی در هرات

۴- آثار و پژوهش‌ها:

–  کتاب «ملوک کرت هرات»، از علی‌محمد زهما به کوشش رضا جاویدان در مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر ۱۳۹۷.
– پایان‌نامۀ تحصیلی «ترفندهای بدیعی در قصاید خاقانی»، ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
– مقالۀ «زندگی‌نامۀ پروفیسور علی‌محمد زَهما»، هفته‌نامۀ آوای دایکندی، سال چهارم، شماره ۲۱، ۳۰ سرطان ۱۳۹۸ / ۲۱ جولای ۲۰۱۹.
– مقالۀ «اندیشۀ پروفیسور علی‌محمد زهما»، هفته‌نامۀ آوای دایکندی، سال چهارم، شماره ۲۲، ۴ سنبله ۱۳۹۸ / ۲۶ آگست ۲۰۱۹.
– مقالۀ «کتاب‌خانه‌های معاصر هرات»، مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر ۱۳۹۹.